Wednesday, April 09, 2008

Rest In Peace.

Գրիգոր Գեւորգյան, Արման Ֆարմանյան, Համլետ Թադեւոսյան, Գոռ Քլոյան, Զաքար Հովհաննիսյան, Դավիթ Պետրոսյան, Տիգրան Խաչատրյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան (նկարը չի հաջողվել ձեռք բերել):

No comments: