Saturday, April 26, 2008

A couple posts on LiveJournal.

There is a vibrant blogger community on LiveJournal. The majority of the posts are in Russian which somewhat limits their audience. From time to time there are interesting and short posts that I think can be disseminated through the English language blogosphere without spending too much time on translating.

1. David Sand: About the New Government.

I would call it boring. It is boring not because the appointed ministers are unknown, but because they are unknown due to their their mediocrity. I've interacted with at least two of them as part of business and I can say that they are ordinary civil servants, educated, well-trained to obey orders without discussion and objections; they are not able to assume responsibility, without any initiative, totally without any political principles. Approximately the same kind of personnel policy as the "government of professionals" which Levon Ter-Petrosyan formed after his failed election. After a while, the "professionals" were removed and left only those who could generate an upward flow of money to the top.

2. Narjan: I'm Aghast.

Azatych(1) in conversation with taxmen:
Մենք պետք է հասկանանք, որ բիզնեսի գործընկեր ենք, եթե կոպիտ ասելու լինենք՝ փայատեր ենք, եւ մեր բաժինը հարկերն են: (We have to understand that we are partners in the businesses, to put it crudely, we are shareholders, and our share is the taxes)

Psychologists, where you are? I think the time has come for us to add a new category to the group that includes visual, hearing and sensory thinking: the new category called «Փայատիրական».

P.S. No wonder that a TV audience member from Uryupinska (Uryupinsk (c) Zloyan) asked SS the following question:

Ճի՞շտ է, որ դուք բոլոր բիզնեսներում փայ ունեք: (Is it true that you have a share in every business in Armenia?)

Sometimes our nation grasps the reality well.

(1) Azatych is the middle name of SS.

1 comment:

Vahan Nersesian said...

ԿԵՑՑԵ' ՄԱՅԻՍԻ 1-Ը

ԿԵՑՑԵ' ՄԱՅԻՍԻ1-Ը, աշխարհի բոլոր աշատավորների, ծառայողների, գյուղացիների ու աշխատավորների կողքին կանգնած մտավորականների՝ պայքարի ու համերաշխության օրը:

Հարգելի Լյուդմիլա Սարգսյան, Սոցիալ- դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության ատենապետ, ջերմորեն շնորհավորում ենք Ձեզ և հանձինս Ձեզ Հայաստանի ողջ աշխատավորությանը ՄԱՅԻՍ 1-Ի պայքարի տոնի առիթով, մևնույն ժամանակ դատապարտում ենք Հայաստանի ռեժիմի հակաժողովրդական ու հակաաշխատավորական ամոթալի կեցվացքը՝ ձեր դիմումին ՄԱՅԻՍ 1-ի ցույցեր անցկացնելու կապակցությամբ կատարած մերժումը:

Մեր համերաշխությունն ենք հայտնում Հայաստանի աշխատավորության պայքարի հետ: Մենք այսօր գնում ենք ցույցի նաև ձեր փոխարեն:

Շվեդիայի Սոցիալ- դեմոկրատ բանվորական socialdemokratiska arbetareparti (SAP)-ի և ձախ VÄNSTER կուսակցությունների անդամ մի խումբ հայ աշխատավորներ:

ՄԱՅԻՍ 1, 2008թ.
Սթոքհոլմ