Wednesday, June 30, 2010

Tragic situation

With the crumbling infrastructure, tragedies like this are inevitable.

Saturday, June 26, 2010

Wednesday, June 23, 2010

Quote of the day.

[...]if you can't find a way to exploit a major crisis in foreign policy, you don't deserve to call yourself an American.


Chris Thompson, The Big Money

Thursday, June 10, 2010

Համակարգը:

Համակարգը ամեն ինչ անում է ինքն իրեն պաշտպանելու համար: Դրա ծայրահեղ դրսեւորումները Մարտի մեկի, Պողոս Պողոսյանի, Գուլյանի եւ այլ սպանությունների կոծկումն է:

Բայց սա տեղի է ունենում ամեն օր: Թվում է թե մանկապիղծ դասատուի դիմակը պատռվելուն պես պետք է որ դա հետաքննվեր: Բայց նրանք դա չարեցին այլ բռնացան փաստը ջրի երես հանողի վրա: Իսկ վերջում էլ ծածկադմփոց արեցին դատարանով:

Սա մի զզվելի ու ոտքից գլուխ փչացած համակարգ է իր զզվելի ու ոտքից գլուխ փչացած անդամներով՝ Սերջ Սարգսյանով, Արմեն Աշոտյանով, կաշառակեր գայիշնիկով կամ կաշառք տվող քաղաքացիով հանդերձ:

Monday, June 07, 2010

Observation of the day.

Question: What does it take for the Armenians to be sympathetic to Israelis?
Answer: Israeli soldiers being attacked by Turkish civilians.

Wednesday, June 02, 2010

Monkey See, Monkey Do.

Regarding the "March of Dissent". There are certain rules, they stipulate that such activities are regulated by local authorities. In addition to those people that go to the march concurring or dissenting, there are other people on the rights which we must not forget. If you decide to hold a "March of Dissent" - I apologize for being too harsh things, say, the hospital where you will interfere with sick children - who are from the local authorities there will allow you to conduct this march? And rightly so, that the ban! And now you want to spend it where people want to go on Friday to the country, for example, simply.
Vladimir Putin, Russian PM and dictator, Newsru.com via Google translate

They are coming in groups to stage protests here. What for? These people have the right to rest . See, there are more than 100 people enjoying themselves here. There are whole families, children.
Robert "Bazaz" Melkonian, Armenian ment and a dictator's executioner, via Radio Liberty 

Via Unzipped and Ani