Tuesday, April 29, 2008

Ձոն գարնանամուտի

Ձոն գարնանամուտի

Խոսքերը` Նիկոլ Փաշինյանի
Երաժշտությունը, գործիքավորումը, կիթար, վոկալ` Մհեր Մանուկյանի (Լավ Էլի)
Բեռնաթափել այստեղից` http://www.soundupload.com/audio/ebc2ww3snamp74w
Երգել Մհերի հետ` www.Payqar.net

ENG: Armenaker Kamilion has an English language post with the translation of the lyrics and several links (including Lav Eli's MySpace page).

No comments: