Monday, April 07, 2008

Կաթողիկոսը մերժել է

Խիստ հավաստի տեղեկությունների համաձայն, մարտի 1-ին Ամենայն հայոց կաթողիկոսին առաջարկվել է կանգնել ժողովրդի ու զորքի միջեւ, որը կարող էր կանխել մարտիմեկյան իրադարձությունների ողբերգական ընթացքը:

Կաթողիկոսին ասվել է նաեւ, որ դա կլինի այն քայլը, որին սպասում է ողջ ժողովուրդը: Կաթողիկոսը, սակայն, մերժել է այդ առաջարկը:

Այս աղբյուրները տեղեկացնում են նաեւ, որ 5 եպիսկոպոսներ կաթողիկոսի ստորագրության համար պատրաստել են մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարության մի նախագիծ, որով դատապարտվել են բռնությունները: Գարեգին Բ-ն անհեթեթ պատճառաբանությամբ մերժել է այսպիսի բովանդակությամբ նախագիծը եւ ստորագրել իշխանությունների քիմքին հաճո հայտարարություն, որով, ըստ էության, արդարացրել է ժողովրդի դեմ իրականացված բռնությունը:

6 comments:

nazarian said...

Had to remove a couple of comments because of their nasty content. These commentators are welcome to post again but please refrain from name calling and contribute to the discussion instead.

Anonymous said...

That's not a "Katoghikos". Just a looser who serves Serj and Kocharyan. It's a shame for us to have him as a spiritual leader for the entire nation....

tzitzernak said...

To be honest, I don't know what makes me sadder - that this happened, or that I am not at all surprised that they didn't. And as a friend pointed out, it would have been surprising if they had done the right thing, in any or all of the situations, including April 9 - 40th day.

nazarian said...

I don't know. To me, a religious leader has to be above short-term temptations to need to please the government. The governments come and go. The church remains.

If the church had been concerned with things like that, Vazgen A would not have gone on a hunger strike in 1989. Or Khoren A would have closed shop during the Stalin years instead of risking death and ultimately being murdered.
(see http://www.zhamanak.com/article/8866/ )

The current elite in the church has discredited themselves. I don't know how long it will take to repair the damage once things start getting better.

tzitzernak said...

"above short term temptations" is right on so many levels! You'd think that the responsibity of leading an entire nation of people and their souls toward Goodness, Truth, Salvation and Eternal life would put things into perspective...

Anonymous said...

why doesn't serjik hire this guy (catholicos) in his government as minister in place of, let's say Antranik Manyoukian, because this guy (aka catholicos) is a businessman and business partner to SS