Thursday, April 17, 2008

PACE urges reforms and an open dialogue between political forces to allow Armenia to move forward

Strasbourg, 17.04.2008 – In order to move forward, Armenia should urgently undertake reforms of the political system and of the electoral process, guarantee the independence of the judiciary, the public media and freedom of assembly, and stop the harassment of opposition media outlets, arbitrary arrests and politically motivated detentions, the Council of Europe Parliamentary Assembly (PACE) said today.

According to the resolution adopted, “the only way to allow the country to move forward with the above-mentioned urgently-needed reforms is the initiation of an open and constructive dialogue between political forces”, the parliamentarians said.

Following the proposals of the PACE rapporteurs on Armenia (Georges Colombier, France, EPP/CD, and John Prescott, United Kingdom, SOC), the parliamentarians listed a number of conditions for such a dialogue to start, notably the immediate opening of an independent inquiry into the events of 1 March (which resulted in 10 people killed and 200 injured), the urgent release of the persons detained on seemingly artificial and politically motivated charges and the revocation of the amendments recently adopted by the National Assembly to the Law on conducting meetings, assemblies, rallies and demonstrations, with immediate effect.

Unless these conditions are met and an open dialogue on the reforms mentioned is seriously engaged, “the credibility of Armenia as a member of the Council of Europe is put into doubt”, the parliamentarians said.

“The Assembly should therefore consider the possibility of suspending the voting rights of the Armenian delegation to the Assembly at the opening of its June 2008 part-session, if no considerable progress has been made on these requirements by then”, the resolution concludes.

7 comments:

tzitzernak said...

Here's my question- Assuming SS started to feel some real external/international political pressure, would he care? Does he assume he can just turn to Russia, as his predecessor assumed (and I'm pretty sure state)?

nazarian said...

I don't know. Russia herself is under a lot of pressure from the Europeans because of their track record. I don't know if Putvedev will want to closely associate themselves with SS. Plus, nobody cares about Russia except for their oil/gas.

spm said...

Russia does not care about European pressure. They are under russian gas thumb. All european bickering is to have some leverage to negotiate a better deal.
As for Armenia, it is actually pushed by Europe into russian hug. By refusing support to the opposition they did not win SS, they gave him a blanch card to turn the country into russian satrapy.

tzitzernak said...

I did get the impression that the RK/SS duo was warmly received by the Russians just within the past couple of weeks. Whether its for oil/gas, historical, or other reasons, there is a continued tug of war between the West (especially the US) and Russia. If in fact Putvedev maintains a distance from SS, it will be interesting to see who SS turns to, if at all. Of course, i'm sure there is now and will be lots more "hugging" behind the scenes b/w all of these countries.

Haik said...

ՀԱՐԳԵԼԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐ

«Կանայք հանուն խաղաղության» հասարակական կազմակերպությունը ս.թ. ապրիլի 19-ին, շաբաթ օրը, ժամը 15-ին հրավիրում է հանրահավաք Երեւանի Մանկական զբոսայգում (Մյասնիկյանի արձանի հարեւանությամբ):

Երկար ընդմիջումից եւ հանրահավաքների բազմաթիվ հայտեր մերժելուց հետո սա քաղաքապետարանի կողմից արտոնված առաջին հանրահավաքն է, որտեղ կնքնարկվեն մեր երկրին ու ժողովրդին վերաբերող կարեւոր հարցեր: Կոչ ենք անում ակտիվորեն մասնակցել այդ հանրահավաքին:

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ani said...

Here is a Russian take on the PACE document. Gosh, even I think the headline is a bit harsh, but the article is pretty lively:

"Armenia Has No Human Rights"

http://www.kommersant.com/
p883847/
The_PACE_is_critical_of_Armenia_
and_Russia/

(hope that link didn't break)

Anonymous said...

What's so ironic is that Armenians constantly have to look to such European institutions for a "democratic hand-out" when our nation's history is replete with examples when Europe turned its back on us (just look at early 20th century) due to their own strategic interests. (Mher)