Sunday, January 31, 2010

Why People Vote Against Their Own Interests.

[...] Gore: "Under the governor's plan, if you kept the same fee for service that you have now under Medicare, your premiums would go up by between 18% and 47%, and that is the study of the Congressional plan that he's modeled his proposal on by the Medicare actuaries."

Bush: "Look, this is a man who has great numbers. He talks about numbers. I'm beginning to think not only did he invent the internet, but he invented the calculator. It's fuzzy math. It's trying to scare people in the voting booth."

Mr Gore was talking sense and Mr Bush nonsense - but Mr Bush won the debate. With statistics, the voters just hear a patronizing policy wonk, and switch off.

For Mr Westen, stories always trump statistics, which means the politician with the best stories is going to win: "One of the fallacies that politicians often have on the Left is that things are obvious, when they are not obvious. [...]
 The tragedy of progressive thinkers' failure to galvanize popular support.

Saturday, January 30, 2010

Funny (and Amateur) Analysis.

Just came across this little post - apparently it's the creation of a guy who is an economist and a political analyst and is in the process of creating a party called "Armenian Choice".

Read the post, it will crack you up. I am not going to translate it so as not to embarrass ourselves in front of the world. Link.

Friday, January 29, 2010

Good News.

One of the political prisoners has completed his sentence and is now free. Mkrtich Sapeyan spent his 2.5 year sentence in a prison hospital due to poor health. Fortunately, he is now free and let's hope his persecution by the banditocracy stops.

As of today, around 25 political prisoners remain in Armenia.

Thursday, January 28, 2010

Օրենքի եւ ամոթի առաջ

12:47 Yerevan | 8:47 GMT | Thursday 28 January 2010, Zhamanak.com
Արման Բաբաջանյան


Որեւէ երկրում օրենքների ոտնահարմանը հետեւում են ծանր հետեւանքներ: Հայաստանն այսօր իսկ ճաշակում է այդ ծանր հետեւանքները թե՛ արտաքին քաղաքականության մեջ, թե՛ տնտեսական, թե՛ սոցիալական ու քաղաքական ոլորտներում: Բայց երկրի իրավական հիմքերի քայքայման ամենածանր հետեւանքը, թերեւս, բարոյական քայքայումն է: Երբ հիսուն տոկոս աղքատության ցուցանիշ ունեցող երկրում որեւէ նախարար շրջում է 70, 90 100 հազար դոլարանոց մեքենայով, դա արդեն բարոյական քայքայման էական նշան է:

Որովհետեւ որեւէ մեկը նման երկրում նման մեքենայով շրջելու համար պետք է լուրջ բարոյական արգելքներ հաղթահարի:

Որովհետեւ բարոյական արգելակներդ փչացած պիտի լինեն, որպեսզի դու այդ մեքենան վարես մարդկանց միջով, որոնք իրենց տասը, քսան տարվա համախառն եկամտով չեն կարող նման մեքենա նույնիսկ երազել:

ՀՀ կառավարության անդամների գարնանային վոյաժը ՀՀ մարզերով՝ վիրավորական էր հենց այս տեսանկյունից: Գյուղեր էին մտնում նախարարական այնպիսի կորտեջներ, որոնց մեջ մտնող ավտոմեքենաների ընդհանուր գումարով կարելի կլիներ լուծել տվյալ գյուղի բոլոր պրոբլեմները:

Եվ ընդհանրապես, այն ապրելակերպը, որով ապրում են հայրենի քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչները` ուղղակի հուսահատեցնում է: Մեր պաշտոնյաների կենցաղի անբաժանելի մաս են կազմում սիրուհիները, որոնք, բնականաբար, պահվում են պետական բյուջեից գողացված փողերով, այդ փողերով են ապրում նաեւ նրանց երեխաներն ու հարազատները: Պուտանկաները, սաունաները, կազինոները, գիշերային ակումբները, ռեստորանները, թմրանյութերը, գինարբուքները մեր պետական պաշտոնյաներից ու քաղաքական գործիչներից շատերի ամենօրյա «մենյուի» մեջ են մտնում (իսկը միջնադարյան արքունիք): Իսկ այս ամենն ապահովելու համար, ինքներդ եք հասկանում, հարկավոր է փող, ավելի շատ փող, որքան հնարավոր է շա՛տ փող: Ու ժամանակի հետ՝ այս ամենը շատ ավելի կարեւոր է, քան պարզ, սովորական, մարդկային ամոթը:

Երկիրը քայքայվում է, երկիրը կործանվում է այն ժամանակ, երբ ամոթը դառնում է բոլորից մոռացված հասկացություն, երբ ջնջվում է «կարելիի» եւ «չի կարելիի» սահմանը: Ու երբ այս տեսանկյունից ենք դիտարկում Հայաստանում առկա վիճակը, կարելի է ուղղակի սարսափել: Իսկ ի՞նչ չի կարելի Հայաստանում: Ահազդու է, բայց նման հարցադրումն ինքնին մեր երկրում այլեւս անիմաստ է, անիմաստ է առանց ճշգրտող հարցի` ո՞ւմ չի կարելի... Որովհետեւ մեր երկրում օրենքի եւ ամոթի առաջ բոլորը հավասար են, իսկ ոմանք, ինչպես կասեր դասականը, ավելի՛ հավասար են:

Wednesday, January 27, 2010

Statement on Nikol Pashinian's Imprisonment.On January 19, 2010 the editor-in-chief of “Haykakan Zhamanak” daily Nikol Pashinyan was
sentenced to 7 years in prison, a downright illegal court ruling by the common jurisdiction court
in Yerevan’s Kentron and Nork-Marash administrative districts. The charge that Pashinyan
organized riots was in no way proven in the course of the trial. Moreover, it is clear the court has
singled out Pashinyan for excessive punishment. Of the seven other political prisoners,
opposition representatives sentenced before Pashinyan on the same charges, six were given
shorter terms and later released under the general amnesty.

The ruling against Nikol Pashinyan was a veiled act of political repression rather than a court
decision. Such a miscarriage of justice is a criminal act, and should be recognized as such.
It is the duty of the Armenian government to ensure a fair trial, which requires that it not put the
entirety of the blame for the events of March 1, 2008 on Nikol Pashinyan and other political
prisoners representing the opposition.

We demand the court cease its political and evidently illegal criminal prosecution against Nikol
Pashinyan immediately and that he be set free.


Helsinki Citizens' Assembly Vanadzor Office
Transparency International Anti-corruption Center
Helsinki Citizens' Assembly Armenian Committee
Youth for Democracy
Center of Right and Freedom
Lawyers for Human Rights
National Citizens' Initiative
"Asparez" Journalists' Club

Monday, January 25, 2010

Q and A.The premier of Armenia started a blog a few days ago. Here is a question by an Anonymous and the answer by the premier or whoever signs in on his behalf. Also notice the smart alecky response by pigh.

Friday, January 22, 2010

Greece: Not a Similar Banditocracy.

[...]Tzina Tsalikian told a court that Epaminondas Korkoneas deliberately shot her 15-year-old son, who had as much value to them "as a cockroach". [...] The fatal shooting precipitated the worst riots in Greece's recent history, and led to a loss of national confidence in the police as an institution. [...]

Russia: A Similar Banditocracy

[...]In the video, he spoke out about corruption and illegal activities within the police force in his home town, saying he could no longer tolerate being told to arrest innocent people to meet monthly targets.[...]

This is very similar to the reality in Armenia. These places look more like concentration camps rather than countries fit to live in.

Wednesday, January 20, 2010

Where Is the Country Going

When I heard about the Haiti earthquake, the second thought, right after donating to the Red Cross, was whether the emergency rescue team from Armenia was going to be on site to help find survivors in the rubble. After an earthquake, there is only limited time that you can find a survivor. Without food, water and air to breathe, the chances of staying alive become slimmer as time passes. When I read the news that the rescue team was ready to be dispatched to Haiti, I was happy.

Armenia has a special moral duty to help during calamities like this. We were the beneficiary of tremendous outpouring of help in 1988 when the nations of the world came to our help, and some of them did not return home (a Yugoslavian airplane carrying aid crashed near Gyumri with no survivors on board).

So imagine my outrage when I learned that the team did not get to go to help the people of Haiti. Due to piss poor planning, they remained in the Yerevan airport and did not go to Moscow to fly together with the Russians to Port-au-Prince. The Russians left without them.

This underlines the fact that there probably are no people with a sense of duty or a sense of morality left in the Armenian government. Given our past, everything and anything should have been done to make sure that we extend a helping hand to those in need.

Tuesday, January 12, 2010

Gotta love the American freedom.

I was watching an episode of "Harvard University' Justice with Michael Sandel". The lecture was about Kant and human autonomy and freedom.

Surprisingly, one of the audience members sitting on row 3 or 4 was dressed like Spiderman - dress, mask and all.He or she must have lost a bet and I am surprised s/he was allowed to to sit at the lecture.