Friday, July 18, 2008

Superment or Robocop.

I am wondering which one of these two words describes best the police serving SS - Superment or Robocop? Apparently, there is a ment that's testifying against three political prisoners. He accuses them of using force against a representative of a law enforcement agency (him). Apparently, this cop detained one of the political prisoners at 7:30 am, the other one at 8:30 am and the third at 11:00 am. Not only that but he managed to do all the paperwork between these arrests.

So there is a proposal to call people like him Superments or Robocops.

1 comment:

antifa said...

There was also a meghadrogh called Aram Amirzadyan who was doing paperwork against a number of political prisoners even when he was having a heat attack.

from HZH.am 17.07.08
մեղք է «հիվանդը»

Մարտի 1-ի մի շարք գործերով մեղադրող Արամ Ամիրզադյանի վատառողջության պատճառով դատերին չներկայանալու հանգամանքը կասկածի տակ դնելուց հետո դատախազությունը մեզ մեղադրեց խեղճ «հիվանդին» հանիրավի մեղադրելու մեջ:

Ըստ դատախազության, Ամիրզադյանը հուլիսի 10-ին տեղափոխվել է սրտաբանության ինստիտուտի վերակենդանացման բաժին, իսկ հաջորդ օրը` հիվանդասենյակ: Սակայն պարզվում է` սույն «հիվանդը», հուլիսի 11-ին գտնվելով հիվանդանոցում, հասցրել է նաեւ Միսակ Հովակիմյանի գործով կայացված արդարացման դատավճռի դեմ վերաքննիչ բողոք ներկայացնել: Բողոքը նախօրոք չի կազմված եղել, այլ հենց հուլիսի 11-ին է Ամիրզադյանի կողմից ստորագրվել եւ ներկայացվել: Մնում է միայն կռահել, թե նա որքան է «հիվանդ» եղել: