Tuesday, July 22, 2008

Killing the blogs one step at a time.

SS had a press conference the other day. He invited two bloggers (pigh (pigh.livejournal.com)and akunamatata_ser (akunamatata-ser.livejournal.com)) and let them ask one question each. The invited were palace bloggers serving the needs of the regime. The questions they asked obviously were pro-regime.

One question was that why the police do not get rid of the sit-in participants since they are driving the shops on the Northern Avenue to bankruptcy. The other question was why don't the police disperse the demonstrators near Matenadaran since these demonstrations are not sanctioned.

A normal way of asking such questions would be: why aren't the sit-in participants allowed in the Liberty square so that the shop owners on Northern Avenue are not inconvenienced; and why aren't demonstrations allowed at Matenadaran...

These two bloggers have been very active promoting blogging in Armenia. Incidentally, these two were also the authors of the 'soap operation' a few months back. With their actions, they are turning the word 'blog' into a four letter word.

UPDATE: Mark Grigorian (in Russian) and Unzipped (in English) have reflected similarly upon this. Falcon-45 comments (in Russian) more on the actual and implied meaning of the questions asked. A1Plus has a detailed coverage (in Armenian) of the press conference itself where.

23 comments:

Haik said...

The other ( and I think main) reason for dispersing the sit-in participants from Northern Avenue because of its unsanitary character.
This is a very significant phrasing as the same rhetoric was used by other neo-Nazis and fascists e.g. Armenians are unsanitary for skinhead Russians, Jews were for Germans, communists for Mussolini’s black shirts and so on and so on.

nazarian said...

One of the ringleaders in the palatial bloggers - uzogh - actually went farther and referred to the people, who were beaten up and chased away from the Liberty Square, as 'sh*t'.

Haik said...

Sorry my earlier sentence might have not been clear.
I meant:
The other ( and I think main) reason according to the infamous blogger for suggesting the dispersal of the sit-in participants from Northern Avenue was because of its "unsanitary" character.
This was suggested by blogger named Chamanyan aka akunamatata_ser in LJ.

Ruben Muradyan said...
This comment has been removed by the author.
Ruben Muradyan said...

>One of the ringleaders in the
>palatial bloggers - uzogh -
>actually went farther and referred
>to the people, who were beaten up
>and chased away from the Liberty
>Square, as 'sh*t'.
Another libel and lie.
I've never named dispersed opera people sh*t.

As for the homophobic essence of soap action, I've given explanations on this action to artmika, and he was satisfied with it.

Anonymous said...

perception and culture is different in different nations

In Armenian perception / at least for those who lived Soviet era/ soap or Օճառվել is very different from what an American may perceive as homophobia.

There are many other cultural communicative examples when parties may mispercive each other

nazarian said...

Here is the passage about the sh*t on http://uzogh.livejournal.com/161811.html

Оперу очищают от дерьма.
В прямом смысле этого слова.
Убирают продукты жизнедеятельности поборников демократии и адептов либерализма.

Ruben Muradyan said...

The meaning here is that Opera garden is being cleaned from sh*t of protesters.
You may ask someone with better knowledge of russian, than yours to translate it to you.

nazarian said...

anonymous, thanks. I will edit my entry accordingly.

nazarian said...

OK, here is the translation:

Opera is being cleaned up of shit.
In its direct sense.
They are cleaning up the lifestyle products of the champions of democracy and followers of liberalism.

Ruben Muradyan said...

Here's the translation:

Оперу очищают от дерьма.
В прямом смысле этого слова.
Убирают продукты жизнедеятельности поборников демократии и адептов либерализма.

Opera is being cleaned from the shit.
In the exact meaning of this word.
Products of vital activities of democracy advocates and adepts of liberalism are being cleaned out.

Ruben Muradyan said...

Opera is being cleaned up of shit.
In its direct sense.
They are cleaning up the lifestyle products of the champions of democracy and followers of liberalism.
========
I can accept your translation too.
The meaning of this comment is that police was cleaning out all the trash, including human excrements, from opera garden.

Ani said...

Actually, I’ve been concerned about the mental and psychological development of these 30-something “bloggers” who live in the Willie Wonka Never-Neverland of LiveJournal, spending so much of their time competing over who can use the most exclamation points, question marks, and emoticons in an attempt to make some sort of a point. But the SS/RK regime obviously supports this infantilization and rewards it—just how it rewards it is unclear. But what happens, Uzogh-jan, when you start to outgrow the court jester costume? It seems to me that yours at least is already starting to become uncomfortable…

Another person who was very concerned with cleanliness was Lady Macbeth. Sometimes cleanliness is not next to godliness, sometimes it is simply trying to cover one’s guilt.

Ruben Muradyan said...

My dear Ani,
I knew that you will not leave us with nazarian alone.
:)
Nice to meet you anyway.

Ruben Muradyan said...

Nazarian, why did you deleted your own comment, in which you have accepted my point?

nazarian said...

Ruben, I put the translation of the Russian text instead of my comment. A translation without any comment removes any perceived bias.

dro said...

Ruben
we as well you know very well that what you meant. Now don't try to be smart and diplomatic.
I am sure if you were given the order from great leader Hrant to go to freedom square on March 1st and "punish some Levonakan scam" you wouldn't even blink your eye.

Anonymous said...

What a pathetic garbled mess. you whine and shriek in horror about the use of the word shit, yet you have no problem painting Kocharian and Sargsyan in a picture with Stalin and a quote of them as "sons of Stalin's whore."

Ltp minions made the bed, now they can sleep in it. Truly the sons and daughters of Vano (and the best thing is, y'all will probably consider this a compliment).

vrej said...

What are you blabbering 3:25 Anon?
Probably you agree with Uzogh that at least 21% of the Armenian population are shit?
This 21% is the number that could survive the multi array falsification process.

me said...

Ruben Muradyan, once again drawn into a corner, once again claims things were lost in translation. Surprise, surpise.

Ultimately, it isn't as much about the actual words you used, but what you meant by them, and there isn't a doubt in anyone's mind (including those who actually enjoy the senseless, heartless, cynical drivel and utter crap that you post on your blog) about what you meant by those words.

me said...

As for pigh's and the other fellow's cameos at Serjhik's circus sideshow, it isn't the worst thing to have come out of this administration. Although if it was me, I would probably have other questions to ask that wouldn't necessarily address the same thing (the opposition's protests) and at least would have the tiniest bit to do with Serjhik's duties and responsibilities as president.

As it happens, he is not Yerevan's mayor and is not a policeman, so the "representatives of the blogging community" are directing their questions at entirely the wrong person. Unless, of course, they want to insinuate and/or confirm as Qocharyan did last week, that everything in Armenia is decided at the Presidential Palace. Interesting that the new appointee didn't point out that it wasn't his place to comment on the matter.

Anonymous said...

seriously, are these demonstrations accomplishing anything? i mean, there is a certain 'feel-good' aspect to them, but enough already.

the fractured opposition needs at least the 4 remaining years to put together a team...can you imagine the nutcases on northern blvd running for parliament??

Gohar said...

ԵՐԿԱԿԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄ՝ ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ

Սփյուռքահայ գիտնական Արամայիս Միրզախանյանի մեկնաբանությունները

Վերջերս Երեւանում էր Ստոկհոլմի The Royal Institute of Technology-ի պրոֆեսոր Արամայիս Միրզախանյանը, որը մշտապես համագործակցել է հայաստանյան գիտական շրջանակների, Սփյուռքի հայկական կազմակերպությունների հետ, եղել է հայ-շվեդական մշակութային կենտրոնի նախագահ: Նա բազմիցս բարեգործական առաքելությամբ հանդես է եկել Հայաստանում եւ Արցախում, պարգեւատրվել ԼՂՀ «Երախտագիտություն» եւ այլ շքանշաններով: Ա. Միրզախանյանը տեղեկացրեց, որ ներկա է եղել Լ. Տեր-Պետրոսյանի մասնակցությամբ առաջին հանրահավաքին, այնուհետեւ հայաստանյան իրադարձություններին հետեւել է թերթերի եւ ինտերնետի միջոցով: «Ես Հայաստանը դիտում եմ որպես մեր նախնիների հայրենիք, ուստի ինձ իրավունք եմ վերապահում ինչ-որ չափով խառնվել Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական, մշակութային կյանքին: Ճիշտ է, լինելով սփյուռքահայ, ես ընտրվելու եւ ընտրելու իրավունք չունեմ, բայց դա չի նշանակում, թե նաեւ ձայնազուրկ եմ: Կարծում եմ՝ խոսելու իրավունք շահել եմ հայրենիքում կատարած իմ գործերով: Ինձ դուր չի գալիս այն վիճակը, որ այսօր կա Հայաստանում: Եթե 100 000-ավոր մարդիկ դուրս են գալիս փողոց՝ ուրեմն նրանք խնդիր ունեն, եւ իշխանությունները չպետք է այս ամենի առաջ աչք փակեն: Բացի այս, յուրաքանչյուր մարդ ունի ազատորեն մտքերն արտահայտելու իրավունք եւ պարտադիր չէ, որ դրանք բացարձակ ճշմարիտ լինեն... Ես եվրոպական երկրներում մասնակցել եմ միտինգների ու ցույցերի, ու դրա համար ինձ ոչ ոք պատասխանատվության չի կանչել, մինչդեռ Հայաստանում... Այսօրվա վիճակը, որ ստեղծվեց հատկապես մարտի 1-ից հետո, ցավոք, միջազգային հնչողություն է ստացել: Հայաստանի իշխանությունները պիտի թույլ չտային՝ բանը հասներ դրան: Կատարվել է ոճրագործություն, մարդիկ են զոհվել, պատասխանատուն էլ միանշանակ իշխանություններն են, ինչպես ընտանիքի մեծն է պատասխանատու՝ իր ընտանիքում կատարված ամեն իրադարձության համար,- կարծում է պարոն Միրզախանյանն ու հավելում,- գիտակից, մտավորական սփյուռքահայի համար անհասկանալի է, որ հայ զինվորը, ոստիկանը կարող է կանգնել հայի դեմ»: Դառնալով Սփյուռքի պետական կոմիտեին ու նրա ղեկավար Հրանուշ Հակոբյանին, որին, իր խոսքերով, ճանաչում է կոմսոմոլ ժամանակներից, մեր զրուցակիցը փաստում է. «Առայսօր Հայաստանում չունեն Սփյուռքի ճշգրիտ բացատրությունը: Կարլեն Դալլաքյանի ժամանակ ակադեմիային կից կար Սփյուռքի ուսումնասիրության բաժին, մինչեւ հիմա չհասկացանք՝ ուսումնասիրեցի՞ն, եթե այո՝ ի՞նչ եղան այդ ուսումնասիրությունները: Հայաստանյան իշխանությունների ընկալմամբ, Սփյուռքը այն մեծահարուստներն են, որոնք իրենց եկամտահարկերից կարողանում են ինչ-որ բան տալ Հայաստանին... Ոչ, Սփյուռքը դա չէ, ու կրկնում եմ՝ մինչեւ հիմա պարզ չէ, թե ինչ է Սփյուռքը: Օրերս էլ Սերժ Սարգսյանը «բազեների» հավաքի ժամանակ կոչով դիմեց Սփյուռքին, թե՝ եկեք շենացրեք ձեր հայրենիքը: Եղբայր, ո՞ւմ ես դիմում, ո՞ւմ նկատի ունես... Սփյուռքի հետ այսպես աշխատելն անիմաստ է... Ինչ վերաբերում է «բազեներին», դրանք վատ տպավորություն են թողնում սփյուռքահայերիս վրա՝ իրենց հագուստներով... մնում է միայն ֆաշիստական լոզունգներ կրեն...»:

Ա. Միրզախանյանն անդրադարձավ նաեւ քաղբանտարկյալներին ու սփյուռքահայերի հանդեպ իշխանությունների կիրառած երկակի չափանիշներին. «Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ 6-7 միլիոն սփյուռքահայերից քչերը եկան ու Արցախում անուղղակի եւ ուղղակի ներդրումներ կատարեցին: Նրանց թվում էին Ժիրայր Սեֆիլյանը, Սարգիս Հացպանյանը: Առաջինին բանտում ամիսներ շարունակ պահելուց հետո, հիմա սպառնում են վտարել հայրենիքից, երկրորդը ընդհատակում է, քանի որ հետապնդվում է սեփական կարծիքն արտահայտելու համար: Նույնը վերաբերում է մտավորական Ալեքսանդր Վարպետյանին, որին քանի տարի է՝ մուտքի վիզա չեն տալիս: ՀՀ իշխանությունները երկակի մոտեցում են ցուցաբերում... ՀՅԴ բյուրոյի անդամների մեծ մասը եւս օտարերկրյա քաղաքացի է: Նրանք վերջերս բացեիբաց հայտարարեցին, որ գնում ենք Ծաղկաձոր՝ գաղտնի ժողովի: Բյուրոյի կազմում էլ ՀՀ կառավարության 3 անդամներն էին: Հետո այդ օտարերկրացիները վերադարձան Երեւան, 3 նախարարներին հանեցին, այլ նախարարների նշանակեցին: Ստացվում է, որ շատ հանգիստ օտար երկրի քաղաքացին կարող է գաղտնի ժողով անել, նախարար փոխել, ու ոչ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, ոչ էլ ՀՀ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը չեն ասի՝ էս ի՞նչ եք անում»: Ա. Միրզախանյանը դատապարտեց նաեւ այն սփյուռքահայ մտավորականներին, որոնք Հրանուշ Հակոբյանի հետ վերջերս քննարկումներ են անցկացրել Ծաղկաձորում ու Արցախում, եւ չեն դատապարտել ՀՀ-ում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերը. «Այդ սփյուռքահայ մտավորականները մե՛զ չեն ներկայացնում»: Միրզախանյանին մտահոգում է նաեւ, որ Հայոց ցեղասպանության հարցն այսօր դարձել է «մանր դրամ», եւ այն ամեն ոք իր ուզած ձեւով է մեկնաբանում. «Եթե հայաստանյան իշխանությունները առաջարկում են, որ պատմաբանները համատեղ ուսումնասիրեն խնդիրը, դա նշանակում է, որ հայերս էլ ենք կասկածում, թե ցեղասպանություն է կատարվել: Իսկ դա բարոյական չէ»:

ԳՈՀԱՐ ՀԱԿՈԲՅԱՆ