Tuesday, July 01, 2008

Skyourik under danger.

When I was growing up in Armenia, I saw a squirrel only once in the wild. Despite the existence of the oak trees in the woods, there were no squirrels to eat the acorns. In a sharp contrast, there are quite a few of them in my backyard now even though I do not have any oak trees. They prefer to eat the raspberries instead...

Well, it turns out that there are still a few squirrels left in Armenia even though the environment has been undergoing a desertification since the early 90-s. The environmentalist groups are now concerned about their fate. Below is an excerpt from Bnamard blog. It's the transcript of a phone call to the police alerting them of some people who were shooting at the squirrels at the Botanical Gardens in Yerevan in broad daylight.
Զանգահարեցի ավանի ոստիկանություն /620202/

-Ալյոոոոոոոո~
-Բարև Ձեզ, զանգահարել եմ, որ հայտնեմ այգու տարածքում զբաղվում են որսագողությամբ. ...
-Ովա?.......Որտեղ ես ապրում?
-Մասիվում,
-ինչ գործ ունես այգու հետ?
-հենց էնպես, մշտական հաճախորդներից եմ
-բա ինչ ես զանգել, այգու տնօրինությունը մեր համարը գիտի, կարողա ինքը թույլա տվել, որ պետք լիներ ինքը կզանգեր~~,- ԳՈՌԱՑ ՆԱ~~~~~~~~

6 comments:

me said...

Իհարկե տխուր ա, բայց մոտս կասկած չկա որ եթե զանգահարեր ոստիկանություն ու ասեր որ այգում մարդ են սպանում կստանար նույն պատասխանը: Կարող ա շեֆը թույլ ա տվել?

nazarian said...

Yerevi jisht es...

Anonymous said...

I think it is Serj and Rob - they are soooo cruel that they even kill squirrels for fun. And eat them. Raw.

Anonymous said...

anonymous at 12:15, You are right. And I think that Levon was throwing himself in front of the bullets in an attempt to save our squirrel-citizens who just want to be free.

Another Stalin-like act by the only two evil people in Armenia.

antifa said...

the last two anonymouses (or one talking to himself).
What the squirrels have to do with Levon or Serj or Robert? what are you talking about?
If you are not interested in preserving the nature than it's your business. It is because of sarcastic and arrogant people like you that the forests and animals are being destroyed.

Anonymous said...

Antifa,
you don't understand:
squirells have to die in order
to ensure stability and prosperity of Armenia.

Besides, according to Russian secret services, squirells have Jewish origins, and there have been reports that they are supported by Soros in their attempts to de-stabilize Armenia.

a group of Hailur Fans