Thursday, July 10, 2008

Banditocracy in LA.

Looks like the members of the banditocracy are becoming active in the US. Some Raffi Boyajian, a member of ARFD, yesterday assaulted TV personality Rudik Hovsepian - the author of the 'Varaguyr'. Hovsepian was attacked in a cafe in the town of Glendale.

Since the US is not a banditocracy, Mr. Boyajian will most probably face jail time if Mr. Hovsepian makes a complaint to the police. I highly recommend him to do so. I don't know if the state will bring charges since this is an assault against free speech.

The members of media cannot and should not be subject to violence and any such attempt should be nipped in the bud.

Zhamanak has an interview with Mr. Hovsepian where he describes the altercation. Apparently, assaults like this against him are not new. A few years ago his car was burned down. Below is the press release of the Levon ter-Petrosian Support Center of US about the incident.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն թվականի հունիսի 6-ին, Վարագույր հեռուստաընկերության տնօրեն Ռուդիկ Հովսեփյանի վրա հարձակվել է ոմն Րաֆֆի, որ ներկայացել է որպես ՀՅԴ անդամ, եւ սպառնալիքներ տեղացել նրա ու ընդդիմության հասցեին:

Մենք, խստորեն դատապարտում ենք անկախ լրագրողի նկատմամբ կատարված այս արարքը բացարձակապես անընդունելի համարում ազատ խոսքի իրավունքը բռնի միջոցներով սահմանափակելու որեւե փորձ կամ ոտնձգություն:

Խոսքի ու տեսակետների արտահայտման ազատությունը յուրաքանչյուր անհատի նվիրական իրավունքն է եւ այդ առումով, ոչ ոք պարտավոր չէ իր տեսակետներն ու վերլուծությունները հարմարեցնել այս կամ այն անձի կան խմբավորման ցանկություններին: Օրենքը բոլորիս տվել է հավասար հնարավորություն ազատորեն արտահայտելու մեր մտքերը, եւ ոչ ոք իրավունք չունի խախտելու օրենքի այդ պահանջը:

Դատապարտելով այս արարքը, կոչ ենք անում բոլորին լինել խոհեմ եւ ցուցաբերել զգաստություն ու զսպվածություն, զերծ մնալով տարակարծությունները նման անվայել միջոցներով լուծելու ձեւից:

ԼԵՒՈՆ ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԱՄՆ-Ի ԿԵՆՏՐՈՆ
ք. Գլենդել, 08 Հուլիսի 2008թ.

4 comments:

Anonymous said...

And suddenly all the (chinovniks) snitches of the current authorities have gone mute, busy sucking their thumbs, waiting to get directives about what to speak and how to respond. Shame on all who are not brave enough to speak up even when the parties they pay allegiance to, act in this despicable manner.
Especially a certain guy from Canada who was teaching us about the US plutocracy in some earlier post.

Anonymous said...

Moderator please delete the 4:54 posting. It contains an error.
Sorry for the clutter :)

Haik said...

Sometimes they speak the truth. For example today the self-appointed PM of Armenia recognized the existence of the Political prisoners. He was approached by environmentalists who asked him to stop the defenestration of Teghut. His reply was - the next thing will be asking the release of the political prisoners.
I think he is under too much stress.
You can read and discuss it in Payqar blog:
http://www.payqar.org/am/33/

nazarian said...

So the PM thinks that it's impossible to release the political prisoners? I wonder why he thinks that...