Tuesday, July 15, 2008

The face of Armenia today.

If you remember, on March 1, while the paramilitaries were beating up and killing the opposition demonstrators, a couple of shops were looted not far away. The government propaganda machine immediately used the footage of the looting to claim that it was the demonstrators who did it. The opposition, on the other hand, claimed that the looters actually hauled some of the stolen items in police cars.

Time went by and three of the looters were brought to justice. It turned out that all three were connected with the regime, and one of them was actually Serj Sargsian's representative during the so called presidential elections.

As time passes, new and new evidence emerges that shows that the looting was actually planned and conducted by the regime. Aravot has an article where they describe the court procedure of one of the looters (many thanks to Narjan for having the link).
Հուլիսի 11-ին Վճռաբեկ դատարանի մամուլի քարտուղարը տեղեկացրեց Երեւանի քրեական դատարանի կայացրած դատավճռի մասին, որով Սարգիս Մկրտչյանը մեղավոր ճանաչվեց մարտի 1-ի գիշերը կողոպուտ կատարելու մեջ, դատապարտվեց ազատազրկման՝ 1 տարի ժամկետով: Սակայն դատարանը վճռեց նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնել ու նրան արդարացնել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասով («Զանգվածային անկարգությունները»)՝ արարքի մեջ հանցակազմ չլինելու հիմքով: Փաստորեն՝ այս անձնավորության գործողությունները սահմանափակվել են միայն կողոպուտով, նա հանրահավաքի մասնակից չէ:
Here is the translation.
On July 11 the press secretary of the Appeals Court informed us about the verdict of the criminal court in Yerevan where Sargis Mkrtchyan was found guilty for robbery on March 1 and was sentenced to 1 year in prison. But the court decided to stop the proceedings against him and find him not guilty for violating article 225, paragraph 2 of the criminal code (mass disturbances) for lack of evidence against him. So, the actions of this person were limited to robbery, he was not a participant in the demonstrations.
To sum up. A looter commits a major crime and is given 1 year sentence for robbery (he was not a demonstrator). People who did not commit any crimes are being given 2 to seven years prison sentences (they may have taken part in the demonstration). The bandits are given a preferential treatment by the justice system.

A handful of people question the reasons why there is a widespread demand for the regime to leave, or why we call them a 'banditocracy'. After this, do they still think the same way? Do they want to live in a country with such a justice system?

Probably not.

Update: BeautySavesWorld has a slide show of this report on YouTube.

11 comments:

antifa said...

So the court confirmed that the way to prove that you are a not an opposition activist is to be a looter or a bandid.

nazarian said...

So far these two have been mutually exclusive.

me said...

Sorry for the long copy+paste, but lragir doesn't have permalink unfortunately. This is from the proceedings today.

2008 թվականի մարտի 1-2 տեղի
ունեցած զանգվածային անկարգությունների կապակցությամբ հուլիսի 16-ին Երևանի քրեական դատարանը Արմենակ Աբրահամյանին մեղավոր է ճանաչել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցանք կատարելու մեջ (ՙԶանգվածային անկարգությունները՚) և դատապարտել ազատազրկմանª 3 տարի 6 ամիս ժամկետով: Դատարանը, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի կարգով, Ա.Աբրահամյանի նկատմամբ նշանակված պատիժը պայմանականորեն չի կիրառել` սահմանելով փորձաշրջան 3 տարի ժամկետով:

Նույն օրը Երևանի քրեական դատարանը, արագացված դատաքննության կարգով քննելով քրեական գործը, Միքայել Սերոբյանին և Սուրեն Մինասյանին մեղավոր է ճանաչել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված հանցանք կատարելու մեջ (ՙԳողություն՚) և դատապարտել նրանցից յուրաքանչյուրին ազատազրկմանª 2 տարի ժամկետով: Դատարանը, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի կարգով, վերջիններիս նկատմամբ նշանակված պատիժը պայմանականորեն չի կիրառել` Սուրեն Մինասյանի համար սահմանելով փորձաշրջան 2 տարի, իսկ Միքայել Սերոբյանի համար 1 տարի ժամկետներով:

2008 թվականի մարտի 1-2 տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների կապակցությամբ այսօր Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը կայացրեց դատավճիռ, որով Ասլան Հովհաննեսի Ավետիսյանին մեղավոր ճանաչեց ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հանցագործություն կատարելու մեջ (ՙԶանգվածային անկարգությունները՚) և դատապարտեց ազատազրկմանª 6 ամիս ժամկետով:

Նույն օրը Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը Արտակ Վանոյի Նահապետյանին մեղավոր ճանաչեց ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցանք կատարելու մեջ (ՙԳողություն՚) և դատապարտեց ազատազրկմանª 1 տարի ժամկետով: Դատարանը, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի կարգով, որոշեց Արտակ Նահապետյանի նկատմամբ նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառել` սահմանելով փորձաշրջան 2 տարի ժամկետով: Այդ մասին տեղեկացնում է Վճռաբեկ դատարանի մամուլի քարտուղարը:

me said...

So far, no demonstrator has been found to have or used arms and no demonstrator has been found to loot, steal, break cars, or shop windows. The actual perpetrators of the "mass disturbances" are getting off easy, with max 6 months in jail, why various people affiliated with the opposition and completely unrelated to the shenanigans of March 1st are getting 4-6 years for "resisting an officer". This must be the change in the law enforcement and tax agencies I keep hearing about.

nazarian said...

It is really outrageous that criminals are let go with probation and innocent demonstrators are being put in prison for 2+ years.

Haik said...

Levon ter-Petrossian was right one more time.
Armenia is goverened by bandit rules.

Anonymous said...

When was Levon right once?

Haik said...

Anonymous July 17, 2008 9:10 AM

The answer to your question is the one that you ask a question to. i.e. my previous comment that is, currently and over past 10 years in Armenia the bandits and criminals have/had more rights that law abiding citizens.
I guess you didn't read Nazarian's post. Assuming you didnt understand it or you dont understand any of the pre and post March 1 cases i will bring an old undeniable example.

You surely remember Poghos Poghosyan who was killed by RK's bodyguards in a brought daylight just because he greeted Kocharyan by " Hello Rob". The killer (even though I am sure there was more than one) has never been punished.
And many many such cases.

Do you have further questions?

Anonymous said...

I enjoy reading comments from these levon-worshipers...

It is like cult followers talking about their messianic leaders.

You see, questioning if Levon is right is answered by some completely unrelated reference to some unintended death in a bathroom somewhere.

Among a normal population of residents in a country, few would bother trying to justify the honor or legitimacy of a president who presided over unprecedented, depopulation, war, and outmigration not seen since the genocide. I won't even bring up mismanagement, theft, oligarchy etc.

It is pretty close to people yearning for Stalin or some other psycho from Armenia's destructive past.

"Bring back the commies and save Armenia!!!!"

Anonymous said...

There is a video on YT based on this article, link included, the video is called "Looters of March 1 events are revealed", it is from BeautySavesWorld.

http://youtube.com/watch?v=3AQR5i6fFzA

me said...

Here's another one from today's aravot:

ԷԼԻ ԽԱՆՈՒԹ ԹԱԼԱՆՈՂԻ ԱԶԱՏԵՑԻՆ

Երեւանի քրեական դատարանը երեկ արագացված դատաքննության կարգով քննելով քրգործը՝ «մարտի 1-2-ին տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների կապակցությամբ» Մկրտիչ Մարտունու Արմենակյանին մեղավոր ճանաչեց զանգվածային անկարգությունների եւ կողոպուտ հանցանքները կատարելու մեջ, ու դատապարտեց ազատազրկման՝ 4 տարի ժամկետով: Սակայն ինչպես եւ մարտի 1-ին խանութներ թալանած մի շարք այլ անձանց դեպքում էր՝ դատարանը որոշեց Մկրտիչ Արմենակյանի նկատմամբ նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառել՝ սահմանելով փորձաշրջան 2 տարի ժամկետով:

There should be a place where we can catalog all the different court cases.