Monday, May 26, 2008

The quiz of the day.

Ո՞վ է այս խոսքերի հեղինակը:
[...] Քանի դեռ ամեն մի մեքենա ունի մի քանի լիտր բենզին, եւ ամեն հայ ընտանիքում կա մի քանի շիշ, տանկային ցանկացած իշխանություն Հայաստանում մեկ ամսից ավելի կյանք չի ունենա: [...]
Who said the following?
[...] As long as cars have a few liters of gasoline, and there are a bottles available in every Armenian family, any government propped up by tanks cannot survive for more than a month. [...]

6 comments:

Anonymous said...

Վազգեն Մանուկյան?

Anonymous said...

hmmm et commentits dashnakcutyan hot a galis LOL

Anonymous said...

Nikoln asac karoxa lini.
Ushadrityun dardzreq "any government propped up by tanks". 99.99% Nikoli vochna.


Artur

Anonymous said...

levon@?

Anonymous said...

Levon about the communists in 91?
Vazken about Levon in 96?

Anonymous said...

This was said by none other than Dashnak leader Hrant Markarian a few years ago. He must be a prophet.