Tuesday, May 27, 2008

Naive quote of the day.

Azg thinks that it's time for the government to say how long will the 'thick necks' (young people with low IQ and thick necks who work for rich people or government officials) continue to remain unpunished for their behavior.

Azg is being dishonest with its readers. They know very well that as long as the thick necks and their bosses are part of the government, their unlawful and illegal activities will continue.

Մեր կողմից ավելացնենք, որ ջիպերով եւ մերսեդեսներով քաղաքում սլացողները չեն խորշում հարձակվել բոլոր նրանց վրա, ովքեր "թարս" կնայեն կամ թեթեւակի կքերծեն նրանց թանկարժեք մեքենաները, սակայն որպես կանոն նմանատիպ խուլիգանությունները անպատիժ են մնում, ինչը հարուցում է բնակչության բնական դժգոհությունը: Կարծում ենք՝ ժամանակն է, որ իշխանությունները պատասխանեն, թե մինչեւ երբ է շարունակվելու "հաստավիզների" լկտի պահվածքը Հայաստանում:

2 comments:

Anonymous said...

Under the current circumstances, The only possible way is :ORGANIZED POPULAR DISCIPLINARY ACTIONS AGAINST THE OLIGARCHS AND THEIR THUGS.

Anonymous said...

Everybody is looking forward to the day when after the collapse of the system these bullheads will be punished for "bespredel" and for vandalizing and robbing the shops according to the scenario of their bosses.