Tuesday, May 06, 2008

ՄԱՐՏԻ 1-ԻՆ ԶՈՐՔԻ ՄԵՋ ՌՈՒՍ ԵՎ ՉԵՉԵՆ ԵՆ ԵՂԵ՞Լ

... Տեսանք, թե ում են բերել: Խոսքը չի գնում Ղարաբաղի սպեցնազի մասին: Ես ռուս եմ տեսել, ես ախալքալաքցի, լենինականցի եմ տեսել: ...
... Նա այսօր նաեւ հայտնեց, որ մարտի 1-ին նույնիսկ չեչեն է տեսել Ազատության հրապարակում ոստիկանների շարքերում եւ ավելացրեց. ՚Դրանք բանդիտական սափրագլուխներ էին, նարկոմաններ եւ ոչ թե պետությունների զորամիավորումնների զինվորներ: Պետք է նաեւ ասեմ, որ ես փրկվել եմ 2 ոստիկանի շնորհիվ, նրանք մեր ոստիկաններն էին, որոնք ինձ քաշեցին տարան պատի տակ` ասելով, թե կարող ես փախի, եթե տանենք` կսպանենՙ: ...
Three former commanders in the Karabakh war held a press conference today. They say that they have encountered not only Armenians from different parts of the country but also Chechens and Russians among the paramilitary forces who beat up and killed the civilians on March 1. Here is the A1+ coverage of their press conference.

2 comments:

Armen Filadelfiatsi said...

After the Kosovo war in the 90s, Albanian KLA vets and Serbian vets got together for a drug, prostitution, and weapons ring.

I haven't seen any evidence, but I wouldn't be surprised if something like that exists in Armenia. I wonder if that is why Ter-Petrossian said Dado (or whatever his name is) is a "good man," because he doesn't go there and tries to prevent it. I have no clue, but I wonder.

Anonymous said...

Levon appealed to Dodi Gago and other oligarchs/thugs (like Jhangiryan, Lady Hakob, General Manvel etc) because he needed muscle/guns to push for the coup. The democracy rhetoric was to get in good with the west. The real battle (when supposedly 90% of the KGB and army would turncoat) never materialized.