Wednesday, May 14, 2008

Բնագիր:

Some time ago there was a website called Bnagir.am that featured contemporary Armenian literature. After a few volumes it then vanished. I suspect the reason was that it was unlike any Armenian literature out there. It did not feature stories about the sweet persimmons of the Ararat Valley or teary eyed complaints about our fate as a 'long suffering nation'. Non compliance with the establishment is usually not tolerated anywhere, especially in small societies like Armenia, so Bnagir disappeared.

But life goes on...

One of Bnagir founders, Vahe Avetyan, has his own website where you can read some interesting works. here is a link to Vernatun.org. Here is a small quote to show what you might expect to see there:
... Մեր բոլոր անհաջողությունները ուղղակիորեն, կամ անուղղակիորեն բացատրվում են թուրքերով, օտտոմանիզմով, նրանց գործողությունների հետևանքով կրած վնասներով, բայց երբեք ոչ բոլշեվիզմով, կոմսոմոլիզմով, ստուկաչ-չեկիզմով, գողականությամբ ու օլիգարխիզմով, ցեղային էգոցենտրիզմով, ֆանատիզմով, և երիցս ամենասարսափելի գավառամիտ խավարամտությամբ ու տգիտությամբ։ ...

4 comments:

Anonymous said...

you're living in the past - Armenia's future is now and this Vahe has nothing to do with Hummers or black leather jackets. poetry and literature are for past generations, we want a gold plated house with lots of marble... lots of it. except on April 24th of course, then i'll turn off my iphone long enough to light a candle and not know that my ancestors want me to be a thinking human being instead of some rabiz patsan.

Good luck with changing the inevitable.

now where is that Tatoul tape...

Anonymous said...

the days of the guys with the hummers are numbered - March 1 changed everything

Anna said...

Thought you guys might find this interesting
www.inknagir.org

nazarian said...

Anna, thanks.