Thursday, May 22, 2008

Funny or sad?

Here is a short news item from Lragir.am. It reveals the essence of banditocracy well. I would be rolling on the floor laughing if this was about a country other than Armenia. Unfortunately, Lragir doesn't have permalinks so I have to quote the whole story.
ԿԱՐԳԱԴՐԵԼ ԵՆ ԳՈՐԾԵԼ ՕՐԵՆՔԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ
LRAGIR AM - ONLINE NEWS

Երեկ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունը հեռարձակել է ռեպորտաժ Վրաստանի հետ սահմանից: Պարզվել է, որ արդեն մի քանի ամիս է, ինչ սահմանում բոլոր մեքենատերերից սահմանը հատելու համար գումար է գանձվում: Ընդ որում, այդ մասին դրույթն ամրագրված է օրենսդրության մեջ 2001 թվականից: Սակայն այն միայն նոր են սկսել կիրառել: Լրագրողի հարցին, թե ինչու են հիմա սկսել կիրառել օրենքը, մաքսատան ներկայացուցիչն ապշեցուցիչ պատասխան տվեց` «Ընտրություններից հետո մենք կարգադրություն ենք ստացել` գործել օրենքի շրջանակներում»: Ըստ ամենայնի, մինչ ընտրությունները նրանք կարգադրություն ունեին` աշխատել օրենքի շրջանակներից դուրս:

THEY'VE BEEN ORDERED TO FUNCTION WITHIN THE BOUNDARIES OF THE LAW
LRAGIR AM - ONLINE NEWS

Yesterday the Armenian State TV broadcast a report from the border with Georgia. It turns out that all the vehicles crossing the border pay a fee. Interestingly, the fees were mandated by law in 2001 but only recently the state started collecting them. The representative of the customs department gave a surprising answer when asked why they have started using the law: "After the elections we received an order to function within the law". It seems that before the elections they had orders to function outside the law.

1 comment:

parisan said...

Dear passengers, we are pleased to announce that we are _moving forward_. Please stay seated, and make sure that you keep your seat belt buckled on, at all times, for your own safety. Thank you!