Tuesday, September 23, 2008

Quiz: who said this?

Ես ասել եմ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւին, որ եթե ադրբեջանցիները ցանկանում են ցույց տալ, որ լրջորեն հետաքրքրված են Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգ կյանքի ու ապագայի հարցերում, թող ներդրումներ կատարեն, լուրջ ներդրումներ կատարեն Լեռնային Ղարաբաղում, ապացուցեն, որ Ադրբեջանը պատրաստ է ներդրումներ անելու եւ համոզելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, որ Ադրբեջանը կարող է երաշխավոր լինել իրենց անվտանգությանը: Գուցե դրանից հետո հանրաքվեի ժամանակ ղարաբաղցիները ցանկություն հայտնեն լինելու Ադրբեջանի կազմում: Եթե մի օր հրաշք պատահի եւ Լեռնային Ղարաբաղը հայտնվի Ադրբեջանի կազմում, շատ կարճ ժամանակ անց այնտեղ ոչ մի հայ չի մնա:

Answer: Serj Sargsian said this yesterday. Apparently, he wants the Azeris to invest in Artsakh in order to have a favorable outcome during the referendum. He also thinks this would be a miracle and would make sure that no Armenians are left there.

UPDATE: The interview, where SS said these things, was with the BBC Azerbaijan Service. The original article with the text of the answer is here. They say that the audio of the interview is available in response to the denial from the Presidential Staff. But my Turkish is rusty for me to find a link to it.

11 comments:

emma said...

Was this hint made by RK to Azerbeijan?

Anonymous said...

Its SS...the one who was campaigning that Levon would sell out Artzakh. Right?

emma said...

Could it be Oskanian?

Haik said...

It is another way of saying "I am open for bribes".

Anonymous said...

If July 20 plot was successful the world would have been a better place.

"Dear God, make me dumb, that I may not to Dachau come."

emma said...

Will you finally enlighten us as to who these words belong to.

Anonymous said...

Even being de facto independent, soon there will be no Armenians there. Half of the population has already left, the remaining half is SS's object of bargain.

Armen Filadelfiatsi said...

How do you say "Fuck-tard" in Armenian?

Haik said...

Armen maybe "Բոզի տղա" ? At least this is the most relevent term that I can come up in this situation.

nazarian said...

I think he is just trying to be a smart ass in front of Ilham Aliyev.

Haik said...

Trying to be cunning but everybody knows that. I guess that's a good definition for smart-arse.
If he is playing games in casiono's on the same principle than no surprise that from where his drug addiction is coming.