Thursday, November 20, 2008

Banditocracy and the bandits.

Aravot has an editorial on the cop behavior in Armenia. They are notoriously corrupt and they openly demand bribes. Almost every driver in the country has encountered them and the vast majority pay up in order to avoid dealing with these creatures (the drivers keep a supply of 1000 Dram notes in the car which are then folded and inserted in the drivers license before being handed to the cops - the banknotes disappear as soon as the cops look at the license).

Even though nothing is new or surprising about these people, Aravot has published a small text accompanied with pictures describing their experience with the traffic cops in the Lori region near Vanadzor.

Two traffic police stopped the taxi carrying journalists near Vanadzor a few days ago. It was done by breaking all the possible rules. First, a police patrol car (number plate 284 ՈՍ 02) overtook three cars which was done in violation of traffic rules by entering the opposite lane on the road (in the first picture). Then it stopped our car without warning through the loudspeaker, which they should do according the law, by shaking the police baton from inside the car without exiting it. Then the policeman threatened to 'write up' the taxi driver for not using the seat belt and take us, the passengers, to the police headquarters. When the taxi driver explained that they are exempt from using the seat belt the policeman shouted that he knew the laws.

The policeman, obviously, did not write up the taxi driver. Instead, he got so excited arguing with us that he stuck his hand into his pocket and when he took it out, a bunch of neatly folded 1000 Dram and other denomination notes fell and droppedon the ground. He then carefully collected the banknotes (see picture 2) and let us go.

Վերջերս Վանաձոր քաղաքի մատույցներում ճանապարհային ոստիկանության երկու աշխատակիցներ կանգնեցրին լրագրողներին տեղափոխող տաքսի մեքենան՝ օրենքի բոլոր հնարավոր նորմերի խախտումներով: Նախ, 284 ՈՍ 02 համարանիշով ոստիկանության այս մեքենան երեք մեքենայի վազանցեց երթեւեկության կանոնների խախտմամբ՝ երթեւեկության հանդիպակաց գիծ մտնելով (տես՝ առաջին լուսանկարում), մեր մեքենան կանգնեցրեց առանց բարձրախոսով զգուշացնելու, ինչն, ըստ օրենքի, պարտավոր էր անել, եւ առանց մեքենայից դուրս գալու՝ հենց մեքենայի միջից իր փայտիկը թափահարելով: Ոստիկանը տաքսու վարորդին սպառնաց «ակտ գրել» այն բանի համար, որ նա անվտանգության գոտին չէր ամրացրել, իսկ մեզ՝ «բաժին» տանել: Երբ վարորդը պարզաբանեց, որ տաքսու վարորդները կարող են իրենց անվտանգության նկատառումներով այդ գոտին չամրացնել, ոստիկանը բացականչեց, թե ինքն օրենքները լավ գիտի: Ակտ, իհարկե, այս ոստիկանը չկազմեց, փոխարենը մեզ հետ բանավիճելիս այնքան ոգեւորվեց, որ ձեռքը գրպանը տանելն ու գրպանից առանձին-առանձին դարսած հազարանոցներն ու այլ արժողությամբ թղթադրամների գետնին թափվելը մեկ եղավ (տես՝ երկրորդ լուսանկարը): Դրանք խնամքով հավաքելուց հետո ոստիկանը մեզ «ազատ արձակեց»:

1 comment:

Ani said...

Just ran across this--it's Russia but I think we can apply it to "little Russia" as well:

ANECDOTE OF THE WEEK: According to an anecdote circulating in Moscow and reported by the Anekdot.ru portal, “sociological research has shown that 90 percent of Russian deputies have a criminal past. The remaining 10 percent have a criminal present.”