Saturday, June 07, 2008

Healing the wounds of March 1 together.

A lot of us were shocked when we saw the video about Artur Avagian which was made at a hospital the night of March 1.

Artur Avagian is one of the victims of the government's crackdown on March 1. He remembers one thing. He remembers something bright passing in front of his eyes. Then his head started shaking as if it was going to fall off. He remembers holding his head with two hands and screaming, hoping that the shaking would stop. He then felt something filling up his mouth, and he spat blood and his own teeth out. He doesn't remember what happened next.

According to 'Armenia' hospital doctors, he was found near the Marzahamergayin Hamalir sports complex. He was brought to the hospital and taken to surgery that lasted 7 hours.

A1+ asks and pleads to the specialist doctors in Armenia and in diaspora who can consult or undertake the difficult task of curing Artur. This will require financial assistance, too.

Let us help Artur to overcome the scars of the bloody event. Let us help the Armenian society heal after the March 1 tragedy. A1+ will be opening a bank account for this purpose. Stay tuned.

3 comments:

me said...

Հայ երիտասարդներին գնդակահարեցին Երևանի կենտրոնում, 21-րդ դարում, ազատ անկախ Հայաստանում...Առաջ Հայաստան!

Ահավոր է: Ախր ինչ իրավունքով? Ինչու? Զինված էին? Ձեռքներին փայտեր ու քարեր կային? Լֆիկ Սամոյի խանութներն էին թալանում? Եթե նույնիսկ այս ամենը իրոք իրենք էին անում, միթե գնդակահարման էին արժանի? Սրտիցս արյուն է կաթում: Ինչպես էն մարդիկ արդարացման բառեր գտնում?

Anonymous said...

I assume that 'me' is talking about the killing of Armenian policemen - the two true heroes of that terrible day on March 1.

me said...

Խոսում եմ 10 երիտասարդ սպանված հայերի ու հարյուրավոր վնասված ու հաշմանդամ դարձածների մասին, անկախ նրանից թե նրանք ոստիկան էին, ցուցարար թե պարզապես սխալ ժամանակ էին պատշգամբ դուրս եկել (Կարծում եմ տեղյակ ես որ Մարտի մեկի զոհերից մեկը գնդակահարվել եր իր իսկ բալկոնում): Մարտի 1-ը հերոսներ չուներ, հո դու անասուն չես? Կարող ես փաստերով հիմնավորել թե ինչու հրազեն գործածվեց? Իհարկե ոչ: Սիրտդ չի ցավում մյուս 8 հոգու համար? Թե իրենք հայ չէին? Այս վիդեոում պատկերված ջահելի մեղքը որն էր որ հիմա ամբողջ կյանքը այդպես է անցկացնելու?