Wednesday, June 11, 2008

Any contact info for "The Supporting Center of Levon Ter - Petrosyan in the USA"?

The Supporting Center of Levon Ter - Petrosyan in the USA has a website: http://www.levon4president.org and I have been trying to find out contact information. They are involved in fund raising for the political prisoners' families and the injured and wounded of March 1. Our brothers, sisters and their families need our financial support during these difficult times!

Their website doesn't have any contact information, or a Paypal donation button for fund raising. I would like to know if there is a way to contact them for this. I also want to know if they want to fund HIMA movement. I contacted HIMA and sending money from the US to them is a difficult task for one person.

Please post the The Supporting Center of Levon Ter - Petrosyan in the USA contact info in the comment section.

Thanks.

This is a blog item from Payqar about the center helping out our brothers and sisters in Armenia.

ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔ ՄԱՐՏԻ 1-ԻՆ ՎԻՐԱՎՈՐՎԱԾ ՏՂԱՅԻՆ

Ա1+

[16:15] 10 Հունիսի, 2008
«
Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի աջակցության ԱՄՆ կենտրոնը պատրաստ է ամբողջովին հոգալ մարտի 1-ին վնասվածքներ ստացած Արթուր Ավագյանի բուժման ծախսերը:

22-ամյա Արթուր Ավագյանի կյանքը հրաշքով է հաջողվել փրկել: Երեւանում Արթուրը ենթարկվել է ծանր եւ 7 ժամ տեւած վիրահատության:

՚Ա1+ՙ- ը հանդես էր եկել նախաձեռնությամբ`օգնելու Արթուրին: Խնդրանքն ուղղված էր առաջին հերթին բժիշկ-մասնագետներին Հայաստանում եւ արտերկրում, ովքեր կարող են խորհուրդներ տալ կամ ստանձնել Արթուրին լիովին բուժելու դժվարին գործը:

Արթուրի այսօր կյանքին բարեբախտաբար վտանգ չի սպառնում, բայց նա զրկված է լիարժեք կյանքով ապրելու հնարավորությունից: Դեռ չսպիացած եւ ժամանակ առ ժամանակ բորբոքվող վերքերի պլաստիկ վիրահատության անհրաժեշտությունից բացի,( որը մեծ ‎‎ֆինանսներ է պահանջում), նա նաեւ ավելի լուրջ խնդիրներ ունի, կապված լեզվի ‎ֆունկցիաների` ուտելու եւ խոսելու հետ: Անհրաժեշտ է մասնագիտական լուրջ բուժօգնություն, որպեսզի Արթուրը հաղթահարի հոգեբանական սթրեսը եւ վերականգնի առողջությունը:
»
http://www.a1plus.am/amu/?page=issue&iid=61443


3 comments:

Anonymous said...

Nazarian- I can give you contact info, if you get in touch with me by e-mail. Thanks, Melissa Brown

Anonymous said...

If you are in the US, write Your Congresspeople to speak up at the June 18 House Foreign Affairs Committee. They will have the opportunity to question State Department officials on U.S. policy regarding Armenia and the surrounding area. Please write your congresspeople and let them know that the Armenian regime has to honor its people, not just their pockets, if they want US support:

http://capwiz.com/congressorg/sbx/f/?aid=11479516&r=1

Anonymous said...

I am all for Levon Ter-Petrosyan to be in the US. After leaving office in disgrace 10 years ago, we would all be much better off if he didn't return to undermine Armenia once again.

Democracy and its evolution have taken a big step back since his return.