Monday, June 09, 2008

Աջակցեք ՀԻՄԱ-ին

*** when contacting qbhima@gmail.com please indicate which country you are at ***
Հարգելի այցելուներ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀԻՄԱ երիտասարդական նախաձեռնության կազմակերպված ակցիաների համար ծախսվում են նախաձեռնության ակտիվիստների անձնական միջոցները, որոնք խիստ սահմանափակ են, մենք խնդրում ենք ձեր ֆինանսական աջակցությունը:
Մեզ ամսական անհրաժեշտ է 500-1000 ԱՄՆ դոլար, խաղաղ բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու համար` ընդդեմ ներկա բռնապետական ռեժիմի ճնշումների: ՀԻՄԱ-ի գործողությունները 3 հիմնական ուղղություն ունեն.

1. Քաղաքական բանտարկյալների ազատ արձակման խնդիրներ (Հայաստանում հիմա մոտ 150 քաղբանտարկյալ կա),
2. Խոսքի ազատության խնդիրներ (Հայաստանում չկա ոչ մի անկախ հեռուստաընկերություն, որը սփռվում է ամբողջ երկրով մեկ),
3. Խաղաղ հավաքներ անցկացնելու խնդիրներ (վերջերս փոփոխված օրենսդրությունը թույլ չի տալիս ազատորեն հավաքվել և կազմակերպել հանրահավաքներ, երթեր և այլ զանգվածային միջոցառումներ):

Նույնիսկ 10 ԱՄՆ դոլարը, շատ մեծ օժանդակություն կլինի մեզ համար:

Մենք չենք խնդրում ավելին, քան մեզ անհրաժեշտ է ծածկելու տպագրության, տրանսպորտի և այլ փոքր ծախսերը:

Դուք կարող եք հավելյալ տեղեկատվություն ստանալ ՀԻՄԱ-ի գործողությունների մասին հետևյալ վեբ-կայքերից:

http://himaam.info/
http://xahima.blogspot.com/
http://ymhima.blogspot.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=16034818124

Նվիրատվություննների համար խնդրում ենք գրել մեզ qbhima@gmail.com հասցեով:

Խնդրում ենք տարածել այս տեղեկատվությունը:

***
Taking into account the fact that activities of HIMA youth initiative are funded by the personal financial savings of its members that are very limited, we ask for your financial aid.
We need 500-1000 US $ per month for organization of non-violent actions of protests against the oppressions of current dictatorial regime in Armenia. The activities of HIMA have 3 main directions:

1. Addressing issues of political prisoners (currently about 150 in Armenia)
2. Addressing issues of freedom of speech (we have no independent TV station in Armenia with nation-wide broadcasting)
3. Addressing issues of free assembly (recently amended legislation does not allow to freely assemble and organize rallies, demonstrations, marches and other mass events)

Even minimal contributions of 10 US $ will make a big difference for us.
We don't want more than we need to cover the costs of printing, transportation and other minor costs.
You can find more info about what we do from the web-sites below.

http://himaam.info/
http://xahima.blogspot.com/
http://ymhima.blogspot.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=16034818124

For Donations please contact us through qbhima@gmail.com email address.

Please disseminate this information.

1 comment:

Anonymous said...

Write Your Congresspeople

The focus of two key Congressional committees will turn to the Caucasus region on June 18 as Senate Foreign Relations Committee and House Foreign Affairs Committee members will, in an exercise of their oversight responsibilities, have the opportunity to question State Department officials on U.S. policy regarding Armenia and the surrounding area. Please write your congresspeople and let them know that the Armenian regime has to honor its people, not just their pockets, if they want US support:

http://capwiz.com/congressorg/sbx/f/?aid=11479516&r=1