Thursday, June 26, 2008

Կարծյոժնիկ սեռժիկը

From Payqar :)

«Երեկ հավաստի տեղեկություններ ստացանք այն մասին, որ Արտաշատում վաղ առավոտյան կրպակներից հավաքել են մեր թերթի բոլոր համարները: Դժվար չէ կռահել, որ սրա պատճառը թերթում տպագրված տեղեկությունն էր այն մասին, որ ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը Սերժ Սարգսյանը թղթախաղում է տարվել Հովիկ Աբրահամյանին:»

Հայկական Ժամանակ 25.06.08

2 comments:

Anonymous said...

Hayrikyan announced Levon can't be a president as he is a hard smoker, a sort of addiction. How ridiculous! They keep shouting themselves on the foot, the very first reaction from the side of any logical person is: a gambler, a drug addict, a murderer and a completely illiterate person can. This is the country we live in.

Anonymous said...

anonymous - I love your argument. It makes no logical sense whatsoever. They shout themselves in the foot indeed.

I mean, do you even read what you write???