Friday, August 15, 2008

SS Tattoos.

I didn't know that Serj Sargsian sported tattoos usually found on ex-cons or good fellas in Armenia and the Soviet Union.

Դժվար է ժամանակակից աշխարհում պատկերացնել մեկ այլ երկիր, որը նախագահի կարգավիճակով ներկայացնի "նակոլկաներով" պատված անձ: Նկարներում հստակ երեւում է, որ այս հարցում եւս Հայաստանը բացառություններից է: Եւ ընդհանրապես, այսօր Հայաստանում "նակոլկայական" հոգեբանության ինտենսիվ քարոզ է գնում: Դրանում համոզվելու համար` պետք է ընդամենը նայել, թե ինչ բովանդակություն ունեն մեր հեռուստաալիքներով ցուցադրվող հայկական սերիալները: Խորհրդային ժամանակներում մոդա դարձած "նակոլկաները", ասենք` "նե զաբուդու մատ ռադնույու...", կամ դաշույնի վրա հանգրվանած ջրահարսը, պետք է ցույց տային, որ դրա կրողը այնքան էլ հեռու չէ "լավ տղեքի" շրջապատից: Սերժ Սարգսյանի պարագայում այս ճշմարտությունն այլեւս անհերքելի է, այնպես որ` "նակոլկաները" կարելի է արդեն ջնջել. ժամանակակից բժշկությունը դա հեշտությամբ է անում:

10 comments:

Anonymous said...

Nice Tat, Prez!!

I like it. Finally, a prez with style.

Observer said...

common! nakolka's are not the worst bit of SS!

pedro said...

Observer
Interesting to know what is the worst. probably "powdered" nostrils?

Ani said...

Think I saw those tattoos on an Armenian money train episode of "The Shield", no?

Anonymous said...

you shouldn't talk about powdered noses for all of you in the US - Your president Bush was snorting the stuff for decades!!

Anonymous said...

Anonymous 11:15 you write: //you shouldn't talk about powdered noses for all of you in the US - Your president Bush was snorting the stuff for decades!!//

Is that supposed to make it ok that SS is a drug using, tatooed, degenerate gambler? Just asking!;) !!

pedro said...

Anon 11:15 PM
There were two men one was tall and the other was called Rubik.

Anonymous said...

i love the character assassination on this blog.

shows how juvenile the argumentation is.

step it up and let it fly.

Anonymous said...

Anonymous - if you dont like it, go somewhere else. enuff with the sarcasm.

nazarian said...

Everyone is welcome to post their comments here as long as they do not contain foul language, personal attacks or threats even if they do little to contribute to the discussion about the actual post (as the actual post itself may not be relevant to the issues current at the time).