Monday, April 19, 2010

Khosq.com

[...] Հայաստանի բլոգերներից Սամվել Մարտիրոսյանն ասում է, սակայն, որ Հայաստանում լրատվական ուղղվածությամբ սոցիալական կայքերը ժողովրդականություն չեն վայելում, հայկական նման միակ կայքը` khosq.com-ը, ստեղծվել է 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ամենաթեժ շրջանում, սակայն այդ կայքի կյանքը կարճ էր, այն շատ արագ վերածվեց ոչ թե քննարկումների, այլ բախումների հարթակի եւ այլեւս չի գործում: [...] More on Radio Liberty

1 comment:

Anonymous said...

I think he is not quite right. The impression is that they stopped "Khosk" due to some unknown reason.