Friday, August 21, 2009

This is why I keep blogging.


Here is the generation that will fight to build the liberty in Armenia. These are the kids who, despite everything that the regime throws at them, keep taking to the streets.

4 comments:

Ani said...

And in case you didn't notice, it looks like one of the guys in the last picture is 14-year-old Herbert Gevorgyan, who has been locked up for alleged "hooliganism."
http://bit.ly/1469B8

It's not at all easy being these kids...

7or Blog said...

Ձեր բլոգի այս գրառումից մեջբերում է եղել «7օր բլոգ»–ի այսօրվա բլոգերի տեսության մեջ՝ համապատասխան հղումով։ http://www.7or.am/blog/?p=566 Շնորհակալություն։

Anonymous said...

i would also keep on blogging for the sake of those 2 wonderful ladies who are shown from the back...

Hayaser said...

lets hear it for those 2 HOT sexy Armenian ass's...ooo la la sexy sexy, ay mama jan mer Hay axchikneri lav@ ch'ka eli, nranc caver@ tanem

as for protests, another daily common practice of living in our Hayastan

jaaaaaan mer Hayastan
sax mer Hayutyun eli
mer Hayeric lav@ ch'ka
hom zorov chi