Monday, September 14, 2009

ARF hunger strike

In their usual 'a day late and a dollar short' fashion, ARF is going to have 24 people on hunger strike and 50 people on a sit-in. They are going to demand the resignation of FM Nalbandian for unsuccessful foreign policy. This will probably use up all the available ARF members and sympathizers in the country except for the elite.

Someone suggested that the reason they make an absurd demand for the resignation of the FM instead of his boss is that SS is related to ARF chief Vahan Hovanisian.

6 comments:

Ani said...

Well, they're probably well fed and can stand to lose a bit of weight; unlike Tigran Arakelyan, who's back in the hospital and who reportedly neither the Human Rights Defender nor the Red Cross could manage to visit. http://bit.ly/1PvMjQ

Ani said...

Apparently you should have put quotes around "hunger strike"...

http://bit.ly/11pjWA
[...]
The hunger strike will have a largely symbolic character, with participants saying that they and other Dashnaktsutyun members will take turns in refusing food for two days.
[...]

nazarian said...

You were right. It looks more like a diet plan. I hope it will be the chubbier ones. Lately we have seen the members of the governing elite from HHK die of heart attacks and such. We can't let that happen to our ARF comrades, too.

Haik said...

I read this funny joke about the subject in Berlin-Gago's blog
Husband: Wife I was just winning a GAZ 24.
Wife: how come?
Husband: Neighbour Valod was washing his car, I ask him if he would give it to me... he said no. If he said yes now we would have a car.

Haik said...

When I am saying that Dashnaktsutyun is a Mickey mouse party some people dont like: Read this :)
ԱԳՆ առջեւ ՀՅԴ հացադուլին, ըստ հայտարարվածի՝ մասնակցում են 24 դաշնակցականներ: Հայտնի է, որ հացադուլի մասնակիցները պետք է մինչեւ հացադուլից դուրս գալը չբացակայեն տվյալ վայրից: Բայց սեպտեմբերի 15-ի լույս 16-ի գիշերը, ժամը 05:30-ի սահմաններում, երբ Գագ
իկ Շամշյանն այցելել է Հանրապետության հրապարակ՝ նկատել է, որ ԱԳՆ-ի դիմաց հացադուլին մասնակցող 24 հոգուց ներկա էին միայն 8-10-ը, որոնք փաթաթված ծածկոցներով՝ քնած էին ԱԳՆ լուսամուտների տակ: Իրենց ծառայողական ավտոմեքենայում քնած էին նաեւ այդ վայրում հսկողություն իրականացնող ոստիկանները: Գագիկ Շամշյանի հարցին, թե որտե՞ղ է հացադուլավորների մի մասը՝ նրանցից մեկը, որն արթուն էր, պատասխանել է. «Տղերքը գնացել են տներով, շուտով կգան»:

from Aravot.am

tzitzernak2 said...

No surprise there, Haik. The only thing I've seen these guys really serious about is that which concerns the Diaspora directly - especially organizing summer olympics for diasporan youth, organizing social events, and talking about themselves. Oh, and organizing and rallying other Diasporan armenians for genocide recognition.

From what I understand and can surmise, when it comes to issues that pertain to Armenia itself, the country that they write hymns about and the nation to which they swear oaths, when it comes to that, they are divided, misinformed, and confused, to say the least.