Thursday, July 30, 2009

Shedding light on Tigran Abgarian's death on March 1.

Tigran Abgarian was one of the ten victims of March 1 massacre. He was a soldier that was seriously wounded in the neck area and died in April, 2008.

Yesterday the fact finding mission on March 1 determined that the official version of the circumstances of his death was incorrect and instead he was killed at close distance with a burst of automatic fire from a Kalashnikov rifle.

Today Haykakan Zhamanak has eyewitness accounts circulating among the police that shed light on who might have done it. On March 1, some soldiers refuse the orders to use arms against the civilian protesters. Tigran Abgarian was among them. Their commander, Grigor Grigorian, armed with an automatic rifle, hurries to the soldiers refusing to obey the orders. After a short time, a burst of gun fire was heard from that location and Tigran Abgarian was seriously wounded.

Փաստահավաք խմբի` նախօրեին հրապարակած փաստաթղթով պաշտոնապես հաստատվեց, որ մարտի 1-ի 10 զոհերից` ՈԶ թիվ 1033 զորամասի զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի սպանության պաշտոնական վարկածը կեղծ է:

Տիգրան Աբգարյանի սպանության հետ կապված` ոստիկանների շրջանում մի պատմություն է շրջանառվում. մարտի 1-ին` ժամը 22-ի սահմաններում, երբ ՈԶ զինվորները եւ ոստիկանները Պարոնյան-Լեո խաչմերուկում են եղել, զինվորների մեջ ինչ-որ իրարանցում է սկսվել, նրանցից մի քանիսը ցանկացել են հեռանալ եւ հրաժարվել են սեփական ժողովրդի դեմ պատերազմել: ՈԶ նախկին հրամանատար Գրիգոր Գրիգորյանն ավտոմատը ձեռքին շտապել է "ապստամբող" զինվորների մոտ, քիչ անց կրակոցներ են հնչել, իսկ մեկ-երկու րոպե անց հայտնի է դարձել, որ մի զինվոր պարանոցի մասում մահացու վիրավորվել է:

5 comments:

tzitzernak2 said...

Why am I not surprised?
When it becomes safe, there will be MANY such eyewitness accounts that come out.

Ani said...

GoldenTent In #Armenia March '08 post-election protests, how did soldier Tigran Abgarian die? Fresh account http://bit.ly/2EjRb #yerevan (via Nazarian)

Gonna force you to get on Twitter...

nazarian said...

re: http://bit.ly/2EjRb #yerevan

Looks like SS is quick to congratulate anyone who starts post-election crackdown on protests. He is not that quick for normal elections....

Ani said...

Yep, I think he was the first to call up Ahmadinejad. Funny how everything else he does takes so long, huh?

nazarian said...

I think he was more than a week late congratulating the US Embassy for the Independence Day.