Thursday, May 24, 2007

Ադրբեջանցին չի ցանկանում վերադառնալ

Hayq reports that the Azeri POW Samir Mamedov does not want to return to Azerbaijan. He does not want to be transferred to a third country either as he fears the long arm of the Azeri security services. he instead wants to stay and work in Armenia.

Since the independence, there have been numerous cases of Azeri spies being caught in Yerevan and elsewhere in Armenia. They were mainly Russian nationals with a few Armenians sprinkled amongst them. The most notorious crime they were involved in was an attempted bombing of Yerevan Hotel in 1993. Fortunately they failed.

Although Mr. Mamedov is a military person, I would have little fear that he indeed is a mole being planted in Armenia by the Azeri security services. I do not want to underestimate the professionalism and creativity of the Azeri intelligence agencies, but Mr. Mamedov would have a difficult time gathering intelligence. Unless, of course, the Armenian side hires him to work for the Armenian military. But, again, I do not want to underestimate the professionalism of the Armenian side either.

So what should Armenia do? It is a very positive sign that the Azeri soldiers are willing to come to Armenia. That will have a great deal of demoralizing effect on the Azeri Army, especially if Azerbaijan continues to send these kids to jail for treason once they are returned to Azerbaijan. If Armenia respects the wishes of these soldiers and not send them back if they don't want to, we may see an increase in this flow; I have read reports that the conditions in the Azeri Army are not compatible with ones health if one is not from the lower classes of the society.

My opinion is that Mr. Mamedov should be allowed to stay in Armenia if he wishes to do so. But there has to be a massive marketing campaign by the Armenian authorities and every bit of useful publicity should be squeezed out of this event. The more Azeris know about this, the better. It will encourage more future defections, and a harsh response by the authorities which in turn will have a negative impact on the morale. As for Mr. Mamedov, he should be let alone but monitored so that he doesn't misbehave.

Anyway, here is the Hayq article (I like posting Unicode Armenia texts):

Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից հաղորդում են, որ ադրբեջանցի ռազմագերի Սամիր Մամեդովը, որ պահվում է Կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, ՄԻՊ գրասենյակի աշխատակիցներին հայտնել է, թե չի դժգոհում պայմաններից եւ չի ուզում վերադառնալ Ադրբեջան:
Մամեդովը նաեւ պատմել է, թե մեծացել է մանկատանը, կամավոր գնացել է բանակ եւ բանակից էլ փախչելով` հանձնվել հայկական կողմին: Վերջերս Մամեդովը նամակ է ստացել Բաքվից, որում ինչ-որ մարդիկ ներկայացել են որպես նրա ծնողներ եւ խնդրել վերադառնալ: Մամեդովը, վախենալով հատուցումից, չի ուզում նույնիսկ երրորդ երկիր մեկնել, այլ ցանկանում է ապրել եւ աշխատել Հայաստանում: Նշենք, որ Սամիր Մամեդովը գերի է հանձնվել 2006թ. դեկտեմբերին:

1 comment:

blansh said...

I think this “conflict” must be solved in the politic way, because of its politic complement. Yes, I agree it will be dangerous for him to return to Azerbaijan, but it will be dangerous for us too to keep him here.
The second version-intervene of the international organizations…

Some time I think there is
some tendentious in this reason…. I don’t know……